Our Team

Secretary: Abhishek Betala

img-20181014-wa0040.jpg

Senior Team

cropped-img-20180819-wa00385.jpg

L to R: Anurag Mathur, Abhishek Betala, Vedant Bhardwaj, Priyanka Kundu, Meghal Jain

Junior Team

img-20180810-wa0004.jpg

L to R : Back : Akshat Jain, Rishab Garg, Ashu Kumari, Subhadeep Banerjee, K Manikanta

Below: Ria Singla , Lina D’souza

 

 

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: